Văn hóa - Giải trí

Phát động giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"

08:17, 10/06/2023 (GMT+7)

Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành kế hoạch phát động, hưởng ứng giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, đối tượng tham gia là văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động văn hóa, cán bộ, đảng viên, nhân dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố có bài viết, tác phẩm sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố.

Các tác giả, nhóm tác giả gửi hồ sơ tham dự giải từ nay đến hết 1-11-2024. Trong đó, tác phẩm báo chí gửi về Hội Nhà báo thành phố, tác phẩm văn học, nghệ thuật gửi về Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố và các tập thể, cá nhân quảng bá tác phẩm gửi về Sở Văn hóa và Thể thao.

Lưu ý, hồ sơ phải ghi rõ: họ và tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả (cả tên khai sinh và bút danh); tên tác phẩm, thể loại; cơ quan (đơn vị); địa chỉ; số điện thoại liên hệ; ngày, tháng, năm sáng tác, sưu tầm, công diễn, biểu diễn, công trình kiến trúc đã xây dựng, trưng bày, xuất bản, tái bản, đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng..., được đóng trong phong bì, (ngoài phong bì ghi: hồ sơ tham dự giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2025). Các tác phẩm và tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban Tuyên giáo Thành ủy xét, chọn gửi tham dự giải thưởng ở Trung ương.

K.NGUYÊN

.