Sớm kiểm tra, sửa chữa cống hở trên đường Âu Cơ

.

Ngày 17-1, Báo Đà Nẵng nhận được Công văn số 162/SGTVT-QLKCHT ngày 11-1-2018 của Sở Giao thông vận tải (GTVT) phản hồi thông tin “Cống hở nguy hiểm” đăng trên số báo ra ngày 11-1, phản ánh một số cửa thu nước trên đường Âu Cơ (quận Liên Chiểu) bị hư hỏng. Nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, Sở GTVT đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm kiểm tra, sửa chữa, phản hồi kết quả đến Báo Đà Nẵng.

PHÒNG BẠN ĐỌC

;
.
.
.
.
.
.