Xử lý tình trạng xây dựng lấn chiếm vỉa hè

.

Ngày 15-1, Báo Đà Nẵng nhận được Công văn số 15/QLCĐ-KTh của Công ty Quản lý cầu đường thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) phản hồi bài viết Nhiều công trình xây dựng lấn chiếm vỉa hè đăng trên số báo ra ngày 8-1.

Theo nội dung công văn: Đối với vỉa hè các tuyến Phạm Cự Lượng, Phạm Quang Ảnh, An Trung Đông 3, theo phân cấp quản lý, các tuyến đường này thuộc phạm quy quản lý của quận Sơn Trà. Qua kiểm tra, thông tin phản ánh của báo là đúng. Đặc biệt, đối với tuyến An Trung Đông 3, vỉa hè phần không được cấp phép đã bị lấn chiếm để tập kết vật liệu xây dựng và để xe máy của công nhân.

Đối với vỉa hè đường Võ Văn Kiệt, đơn vị được cấp phép thực hiện theo đúng nội dung giấy phép số 1109/GP-SGTVT cấp ngày 1-12-2017 của Sở GTVT, tại thời điểm kiểm tra không có tình trạng lấn chiếm vỉa hè để tập kết vật liệu hay để xe máy của công nhân. Đối với công trình khách sạn
tại góc đường Võ Nguyên Giáp-Loseby, lắp dựng hàng rào tôn theo giấy phép số 1176/GP-SGTVT cấp ngày 20-12-2017. 

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp theo như phản ánh của báo là đúng, phần còn lại dành cho người đi bộ là 3,8m (theo giấy phép là 5m) và có cửa ra vào công trình khi mở chặn lối đi bộ. Công ty Quản lý cầu đường đã phối hợp với lực lượng chức năng lập biên bản, yêu cầu đơn vị thi công thiết kế lại cửa ra vào công trình cả hai phía đường Loseby và Võ Nguyên Giáp, không được để tình trạng mở cửa lấn chiếm vỉa hè, đồng thời di dời hàng rào tôn vào đúng theo giấy phép được cấp hoàn thành trước ngày 10-1-2018. Công ty cũng đã thông báo với Thanh tra Sở GTVT để phối hợp xử lý.

Đối với tuyến đường Loseby, phần còn lại dành cho người đi bộ là 4m (theo báo phản ánh là 3m), đơn vị chỉ sử dụng đúng theo giấy phép (chiều rộng vuông góc với vỉa hè là 3m). Đối với công trình khách sạn tại lô 3 Khu dân cư An Cư  (phường Mân Thái, Quận Sơn Trà), tại thời điểm kiểm tra, đơn vị được cấp phép thực hiện đúng nội dung giấy phép số 1196/GP-SGTVT cấp ngày 21-12-2017, phần dành cho người đi bộ là 5m (theo báo cáo là 2,5m). Đối với công trình khách sạn ở thửa đất số 18-19-20-21 đường Võ Văn Kiệt, tại thời điểm kiểm tra, đơn vị được cấp phép thực hiện đúng nội dung giấy phép số 1182/GP-SGTVT cấp ngày 20-12-2017, phần dành cho người đi bộ là 3m. 

PHÒNG BẠN ĐỌC

;
.
.
.
.
.
.