Bạn đọc

Sạt lở đường cống

09:19, 06/05/2023 (GMT+7)

Báo Đà Nẵng nhận công văn của Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng phản hồi thông tin “Sạt lở đường cống” đăng số báo ngày 11-4 với nội dung bờ đường cống thoát nước tại vòng xuyến Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu đối diện tòa nhà Mường Thanh Sông Hàn (phường Nam Dương, quận Hải Chẩu) bị sạt lở, lộ hố sâu. Công văn cho biết, công ty kiểm tra và xác định vị trí báo nêu thuộc phân cấp quản lý của UBND quận Hải Châu. Công ty đề nghị UBND quận Hải Châu sửa chữa và phản hồi Báo Đà Nẵng khi hoàn thành.

PHÒNG BẠN ĐỌC

.