Bạn đọc

Sửa trụ bảng tên đường hư hỏng

08:57, 11/05/2023 (GMT+7)

Báo Đà Nẵng nhận công văn của Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng phản hồi thông tin “Trụ biển báo tên đường bị nghiêng” đăng số báo ngày 4-5 với nội dung trụ biển báo tên đường nằm ở góc đường Bùi Dương Lịch (trước chợ Nại Hiên Đông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) bị bể góc dưới phần trụ gốc và cột biển tên bị nghiêng ra phía lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị.

Công văn cho biết, sau khi nhận phản ánh từ báo, trong ngày 4-5, Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng đã hoàn thành sửa chữa trụ bảng tên đường bị hư hỏng báo nêu.

PHÒNG BẠN ĐỌC

.