Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8-2018

.

Tăng trợ cấp cho người có công

Nghị định 99/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 27-8-2018 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.515.000 đồng; thay mức 1.417.000 đồng trước đây.

Mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của mỗi liệt sĩ là 1.515.000 đồng. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1.270.000 đồng. Bệnh binh được hưởng trợ cấp từ 1.581.000 đến 3.859.000 đồng, tùy mức suy giảm khả năng lao động. Riêng bệnh binh bị suy giảm từ 81% trở lên còn được hưởng thêm mức phụ cấp từ 760.000 đến 1.515.000 đồng/tháng.

Hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp đến 10 tỷ đồng

Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có hiệu lực từ 20-8-2018 quy định dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được hỗ trợ như sau: Hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết (nhà xưởng, bến bãi…).

Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng. Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng. Hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

Để được hưởng ưu đãi, các bên liên kết phải bảo đảm một số điều kiện như: phù hợp với quy hoạch; có giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm chất lương sản phẩm, an toàn thực phẩm; thời gian liên kết tối thiểu 3 năm hoặc 5 năm.

Lập biên bản tại chỗ trường hợp bơm tạp chất vào tôm

Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm có hiệu lực từ 24-8-2018, nêu rõ: Trường hợp tổ chức kiểm tra theo đoàn, khi phát hiện vi phạm về tạp chất hoặc kết quả kiểm tra tại chỗ kết luận lô tôm có tạp chất, trưởng đoàn kiểm tra phải lập biên bản vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Đoàn kiểm tra niêm phong tang vật phương tiện vi phạm hành chính. Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo thủ trưởng cơ quan kiểm tra để ban hành quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi niêm phong.

Khai báo y tế khi đưa thi thể, hài cốt qua biên giới

Đó là một trong những nội dung Nghị định 89/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10-8 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. Nghị định yêu cầu thi thể, hài cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển qua biên giới phải được khai báo y tế. Việc kiểm tra giấy tờ được thực hiện với tất cả các thi thể, hài cốt vận chuyển qua biên giới.

Các giấy tờ kiểm tra gồm: Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt (kể cả tro cốt); giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát; giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam; giấy tờ chứng minh tử vong đối với thi thể, hài cốt. Thời gian hoàn thành việc kiểm tra này là không quá 15 phút/thi thể, hài cốt. Riêng việc kiểm tra thực tế đối với thi thể, hài cốt, thời gian hoàn thành là không quá 1 giờ kể từ khi nộp đủ giấy tờ.

DIỆU MINH tổng hợp

;
.
.
.
.
.
.