Cách chức Giám đốc Hacinco 2 vì vi phạm quy định phòng chống dịch

.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội vừa ra Nghị quyết thống nhất chủ trương kỷ luật bằng hình thức cách chức ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội.

Cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 quanh văn phòng làm việc của bệnh nhân 3633. (Ảnh: TTXVN)
Cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 quanh văn phòng làm việc của bệnh nhân 3633. (Ảnh: TTXVN)

Ban Thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) vừa ra Nghị quyết thống nhất chủ trương kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Thanh (BN3634) vì vi phạm các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 giai đoạn hiện nay.

Nghị quyết được đưa ra ngày 15-5 sau khi xét đề nghị của Tổng giám đốc và Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Handico.

Ban Thường vụ Đảng Ủy, Hội đồng thành viên giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục để xử lý kỷ luật cán bộ theo quy định và quy chế (Nghị quyết số 33-NQ/ĐU-TCT ngày 15-5-2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và Nghị quyết số 1020/NQ-HĐTV ngày 15-5-2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty).

Trước đó, Tổng giám đốc Handico đã nghiêm khắc yêu cầu Ban giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco 2) báo cáo kiểm điểm và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng công ty xem xét tạm thời đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco 2 đối với ông Nguyễn Văn Thanh để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty về việc đề nghị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Thanh, ngày 14-5, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Handico đã họp thống nhất, biểu quyết bằng phiếu kín quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Thanh.

Ngày 14-5, Thành ủy Hà Nội đã có văn bản số 1069/QĐ-TU về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Ban chấp Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội trong vòng 90 ngày.

Thực hiện khẩn trương, nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội trong việc xử lý cán bộ vi phạm thực hiện quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trên nguyên tắc đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, ngày 15-5, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã tổ chức họp, xem xét tổng thể căn cứ trên các quy định, văn bản hướng dẫn và thống nhất nhận định các vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh làm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch của thành phố và sức khỏe cộng đồng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, uy tín và hoạt động sản xuất kinh doanh của Handico.

Sau đó, Tổng công ty có Tờ trình số 1019/TTr-TCT ngày 15-5-2021 báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty xem xét kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Thanh.

Cùng ngày, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty có Tờ trình số 20/TTr-UBKTĐUTCT về việc xin chủ trương xem xét thì hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty quyết định.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.