.

Bí quyết thành công

.

Hòa Vang là huyện nông nghiệp duy nhất của Đà Nẵng với 11 xã. Có lẽ vì vậy mà Hòa Vang là một trong những địa phương được Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) chọn làm điểm thực hiện chương trình.

Trà Kiểm là thôn đi đầu trong xây dựng Nông thôn mới ở xã Hòa Phước. Ảnh: V.T.L
Trà Kiểm là thôn đi đầu trong xây dựng Nông thôn mới ở xã Hòa Phước. Ảnh: V.T.L

Năm 2010, từ vạch xuất phát xây dựng 19 tiêu chí xây dựng NTM, Hòa Vang chỉ có 4 xã đạt từ 9 - 15 tiêu chí, 6 xã đạt từ 5 - 8 tiêu chí, thậm chí có xã chỉ đạt mức 4 tiêu chí.

Trong tổng số 118 thôn toàn huyện chỉ mới 4 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn, chỉ 43% số hộ trên địa bàn sử dụng nước sạch, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 15 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tỷ lệ 18,25%… những con số “biết nói” này đã tạo ra một cái nhìn ái ngại về chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Hòa Vang.

Xét cho cùng, xây dựng NTM chính là mang lại lợi ích thiết thân cho người dân nông thôn. Từ quan điểm này, theo ông Đặng Thương, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Hòa Vang, huyện đưa ra phương châm chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh ba nội dung: Lấy việc nâng cao đời sống của người dân làm mục tiêu, lấy lợi ích mang lại cho người dân làm động lực, xem lòng dân đồng thuận làm bí quyết thành công.

Mục tiêu đột phá trong xây dựng NTM của huyện là tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng gắn với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện mọi mặt đời sống nhân dân.

5 năm qua, Chương trình xây dựng NTM ở Hòa Vang đã đạt nhiều kết quả tích cực mà lợi ích nghiêng hẳn về phía đời sống người dân. Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh; công tác an sinh xã hội được thực hiện chu đáo, đời sống, thu nhập của người dân tăng lên.

Nhìn lại chặng đường xây dựng NTM 5 năm qua, theo ông Thương, Hòa Vang xem công tác tuyên truyền vận động nhân dân là giải pháp hàng đầu, từ đó nhân dân nắm rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng NTM.

Qua tuyên truyền vận động, nhân dân thấy được vai trò chủ thể, tầm quan trọng của mình trong công cuộc cùng Nhà nước chung tay xây dựng NTM, từ đó tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, tích cực hiến đất, hoa màu, công trình trên đất, tiền của và ngày công lao động để xây dựng các công trình công cộng.

Hòa Phước là một trong 4 xã đạt chuẩn NTM vào năm 2014. Theo đánh giá của Chủ tịch UBND xã Lê Đình Ca, một trong những kinh nghiệm của Hòa Phước cũng vẫn là phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân, công khai dân chủ trong việc tham gia xây dựng NTM với phương châm “Nhân dân làm, nhân dân hưởng lợi, Nhà nước hỗ trợ”.

Là một xã đồng bằng, sát sườn với không gian đô thị mà kiệt hẻm có nơi rộng chỉ 1,5m, người dân Hòa Phước cho rằng như thế thì không còn... mặt mũi nào nữa! Biết là vậy, nhưng “lịch sử” để lại một số kiệt hẻm quá hẹp, do bị kẹp giữa nhà dân hai bên nên không thể mở rộng được, chủ yếu ở các thôn Cồn Mong, Miếu Bông, Giáng Nam 2.

Theo ông Ca, nếu theo quy định đường phải rộng từ 3,5m trở lên mới được Nhà nước hỗ trợ 100% xi-măng và cát sạn để làm đường như hiện nay thì những hộ dân nằm hai bên kiệt hẻm chật hẹp này đời sống dân sinh vốn đã khó sẽ càng thêm khó.

Lãnh đạo xã Hòa Phước đề nghị một chính sách hỗ trợ thông thoáng hơn (kiệt hẻm rộng dưới 3,5 mét cũng được hỗ trợ xi-măng và cát sạn) để các “chủ thể” trong các kiệt hẻm này cũng được hưởng lợi.

Vai trò chủ thể của người dân cũng được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng NTM nhấn mạnh trong 6 bài học quan trọng rút ra từ những hạn chế thời gian qua của Chương trình mục tiêu quốc gia này.

Theo đó, bài học thứ hai là phải thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân. Một khi dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng thì dân sẵn sàng tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp công, của và chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình. Thật vậy, lòng dân đồng thuận chính là bí quyết thành công của Chương trình.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2010 - 2015) cho thấy đến nay, Hòa Vang đã có 10/11 xã đạt 19 tiêu chí, 1 xã (Hòa Bắc, phấn đấu đến cuối năm 2016 đạt chuẩn xã NTM) đạt 17/19 tiêu chí với 37/39 chỉ tiêu đã đạt.

So với quy định của Thủ tướng Chính phủ, Hòa Vang đủ điều kiện đề nghị Trung ương xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2015.

VIÊN PHÚC QUÂN

;
.
.
.
.
.