Sách mới, sách hay

.


1. Bộ sách Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia (NXB Trẻ) gồm 5 tác phẩm: Đường Cách mệnh, Nhật ký trong tù, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, Di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các tác phẩm này đã được Nhà nước công nhận là bảo vật quốc gia. Đây là những viên ngọc quý, những tài sản Bác để lại cho chúng ta. Mỗi di sản mà Người để lại trước lúc đi xa đều chứa đựng những giá trị, ý nghĩa lớn lao và luôn tỏa sáng, soi đường cho cách mạng Việt Nam tiến lên giành những thắng lợi, vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bộ sách lần này ra mắt trong một diện mạo mới, khổ passport (9x12,5cm), được đóng chung trong một hộp.

2. Thời đại khám phá hay thời đại thám hiểm là cách gọi thông thường về những khám phá địa lý đạt được trong khoảng thế kỷ 15 tới giữa thế kỷ 17.

Các khám phá trong thời đại này và sau đó giúp ta có hoàn thiện bản đồ thế giới, từ đó mở ra một thế giới quan mới và tiếp xúc với các nền văn minh xa xôi. Tuy vậy, điều đó cũng dẫn đến sự lan truyền những dịch bệnh làm suy giảm dân số; sự bóc lột, chinh phục quân sự và thống trị kinh tế của châu Âu đối với nhiều dân cư bản địa. Chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới đã diễn ra như thế nào? Vẫn còn những vùng đất chưa được biết đến? Những câu hỏi như vậy và nhiều câu hỏi khác sẽ được giải đáp trong cuốn sách Những cuộc thám hiểm vĩ đại (nhiều tác giả, 9-2020, NXB Kim Đồng).

Với nhiều hình ảnh minh họa và bản đồ, tập sách sẽ giúp bạn theo chân các nhà thám hiểm đi đến những vùng đất mới, chứng kiến khát khao chinh phục, ý chí vượt qua nghịch cảnh và những câu chuyện cảm động về họ.

Hải Âu

;
;
.
.
.
.
.