.

Thơ: Khóc Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Khóc Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nước non thương tiếc lệ sầu rơi
Đau xót anh Văn đã mất rồi
Yêu nước, hiến dâng không biết mỏi
Thân dân, dựa vững chẳng xa rời
Chiến công bất hủ còn vang dội
Nhân cách thanh cao vẫn sáng ngời
Cây lớn gió nào lay chuyển nổi
Hương thơm còn tỏa mãi trên đời.

NGUYỄN TRỌNG VĨNH

(Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Nguồn: Tuổi Trẻ)
 

;
.
.
.
.
.