.

Thơ: Vị Tướng của nhân dân

Vị Tướng của nhân dân

Thu này ông trên tuổi một trăm
Một trăm lẻ hai năm đi qua hai thế kỷ
Mọi người vẫn gọi ông giản dị
- Anh Văn!
Cái tên dịu hiền như mảnh đất quê hương
Như dòng Kiến Giang ru một thời thơ trẻ
Như Hạc Hải, Mâu Sơn, Nhật Lệ
Nghe thân thương như tiếng mẹ thuở nào

Ông đã qua bao năm tháng gian lao
Đường Bác chọn, ông trọn đời gìn giữ
Tên ông đã đi vào lịch sử
Từ Phay Khắt, Nà Ngần đến Điện Biên Phủ lừng danh.

Ông đã đi qua hai cuộc chiến tranh
Tình thương lớn ông dành cho lính
Trăn trở thâu đêm tính từng phương án
Bớt thương vong, đỡ tổn thất máu xương
Ông thấy vui khi chiến sĩ bình an...

Biết bao người trìu mến gọi Anh Văn
Bạn bè năm châu quen gọi ông Tướng Giáp.
Dù vật đổi sao dời nhưng lòng người không thể khác
Kính trọng gọi ông thật giản dị dịu hiền
Tên ông sẽ sống mãi trong triệu triệu trái tim
Anh Văn - Vị tướng của nhân dân nước Việt.

ĐỖ QUÝ DOÃN

(Nguồn: VietnamNet)
 

;
.
.
.
.
.