Giám sát người đứng đầu tu dưỡng đạo đức và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

.

Năm 2023, Mặt trận thành phố tăng cường hoạt động giám sát, trong đó chú trọng giám sát trách nhiệm người đứng đầu UBND các cấp và đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC); việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên… Đây nội dung giám sát mới, bước đầu tăng cường hơn vai trò, trách nhiệm của Mặt trận thành phố tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm (giữa) phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) về kết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu. Ảnh: N.QUANG
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm (giữa) phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) về kết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu. Ảnh: N.QUANG

Mới đây, đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành  phố Tăng Hoàng Hôn Thắm làm trưởng đoàn giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCTNTC đối với Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu và các đơn vị trực thuộc. Theo đó, tại các buổi giám sát, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) Hà Thúc Nhơn cho biết, công tác PCTNTC luôn được Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường triển khai thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2021 đến 2023, UBND phường tiếp nhận 62 đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân và đã tổ chức hòa giải các đơn kiến nghị, không để tồn đọng quá hạn. “UBND phường thường xuyên luân chuyển cán bộ trong cơ quan bảo đảm phù hợp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tạo điều kiện để cho cán bộ công chức phát huy năng lực, vai trò trách nhiệm với nhiệm vụ mới được giao, qua đó hạn chế tình trạng cán bộ giữ vị trí công tác quá lâu sẽ nảy sinh tình trạng tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ”, ông Nhơn nói.

Chủ tịch UBND phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) Đinh Hữu Phúc cho biết, UBND phường thường xuyên tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về PCTNTC; triển khai tự kiểm tra hoạt động công vụ cũng như công tác thu, chi tài chính theo quy định; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đặc biệt, phường thành lập kênh zalo “Dân hỏi, chính quyền trả lời” do Chủ tịch UBND phường trực tiếp quản lý để người dân có thể trực tiếp phản ánh các vấn đề tham nhũng, tiêu cực cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…

Theo báo cáo của Trưởng phòng Nội vụ quận Liên Chiểu Mai Thanh Quang, qua công tác thanh tra, kiểm tra, UBND quận kịp thời ngăn chặn những dấu hiệu vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. UBND quận đã xử lý kỷ luật 5 trường hợp vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo Điều 82 Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng. “Để làm tốt công tác PCTNTC, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu gương, duy trì kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Có như vậy, công tác PCTNTC mới đạt hiệu quả cao”, ông Mai Thanh Quang chia sẻ.

Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm cho biết, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một trong những giải pháp nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, sự gương mẫu của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị đóng vai trò quan trọng trong PCTNTC. Thông qua hoạt động giám sát tại quận Liên Chiểu, đoàn giám sát đã tập trung làm rõ các nội dung liên quan đến vai trò của người đứng đầu trong PCTNTC cũng như việc nhận diện các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư… Nhờ đó đã góp phần giúp cho lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử tự nhìn nhận, điều chỉnh, khắc phục và sửa chữa.

Bên cạnh việc giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCTNTC, đoàn giám sát Mặt trận thành phố còn triển khai thực hiện giám sát kết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 06-QĐ/TU của Thành ủy về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” tại các phường: An Hải Đông, Phước Mỹ và Thọ Quang (quận Sơn Trà).

Tại buổi giám sát tại phường Phước Mỹ, ông Nguyễn Huy Bình, Bí thư Đảng ủy phường thẳng thắn nêu những ưu, khuyết điểm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Ông Bình cho biết, nhận nhiệm vụ tại phường từ năm 2021 đến nay, bản thân luôn nỗ lực thực hiện tốt vai trò của người đứng đầu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Tuy nhiên, đôi lúc bản thân còn chưa sâu sát trong việc lăn lộn với phong trào, cơ sở để tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của địa phương. “Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các công tác tại địa phương, tiếp tục lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Từ đó giải quyết thấu đấu các kiến nghị, thực hiện tốt vai trò của người đứng đầu đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống”, ông Bình nói.

Năm 2023, được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã hiệp thương, phối hợp thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội thành phố xây dựng 11 chuyên đề giám sát, Mặt trận thành phố chủ trì giám sát 3 chuyên đề, trong đó chú trọng giám sát trách nhiệm người đứng đầu.

Theo bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát để đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực cũng như các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, từ đó xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, Mặt trận thành phố sẽ phối hợp Ban Dân vận Thành ủy hướng dẫn và tổ chức giám sát việc thực hiện Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và PCTNTC trong công tác cán bộ; nhất là giám sát trách nhiệm của người đứng đầu theo Điều 8, Chương 3, Quy định 114-QĐ/TW, trên cơ sở đó, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.