Chính trị

Phát triển đảng viên ở xã Hòa Bắc

08:11, 16/02/2024 (GMT+7)

Năm 2017, Huyện ủy Hòa Vang ban hành Đề án số 05-ĐA/HU về việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị dưới cơ sở từ nay đến năm 2020 và sau năm 2020. Để cụ thể hóa đề án, tháng 11-2020, Đảng ủy xã Hòa Bắc ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU về nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ  và các tổ chức chính trị - xã hội  của xã giai đoạn 2020- 2025.

Chi bộ thôn Lộc Mỹ trao quyết định, tặng hoa 2 đảng viên mới kết nạp năm 2023 là thôn trưởng Nguyễn Thị Kim Phúc (bên phải) và thôn phó Nguyễn Thị Ngọc Hải (thứ hai, bên phải sang). Ảnh: PV
Chi bộ thôn Lộc Mỹ trao quyết định, tặng hoa 2 đảng viên mới kết nạp năm 2023 là thôn trưởng Nguyễn Thị Kim Phúc (bên phải) và thôn phó Nguyễn Thị Ngọc Hải (thứ hai, bên phải sang). Ảnh: PV

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc Lê Thị Thu Hà cho biết, việc ban hành và triển khai nghị quyết là cơ sở quan trọng định hướng mục tiêu, nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện về kiện toàn cơ cấu tổ chức và hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể từ xã đến thôn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Qua gần 3 năm triển khai, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy cộng với quyết tâm cao của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, hoạt động của Mặt trận, đoàn thể xã ngày càng có sự chuyển biến rất tích cực, chất lượng hoạt ngày càng được nâng lên. Phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng sát với từng phong trào, sát từng nội dung; tạo sự chuyển biến thực sự trong việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và các phong trào thi đua tại cơ sở. Đáng chú ý, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, tìm kiếm những hội, đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xem phát triển được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các đoàn thể chính trị - xã hội xã thực hiện trong nhiệm kỳ.

Hằng năm, trên cơ sở chỉ tiêu tạo nguồn, phát triển Đảng bộ xã giao, các đoàn thể chính trị - xã hội xã đã chỉ đạo các chi hội, chi đoàn rà soát, giới thiệu những hội viên, đoàn viên ưu tú, năng nổ, có phẩm chất, đạo đức tốt, có ý chí, nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng để từ đó lập danh sách trình Đảng bộ xem xét, trao danh sách về cho chi bộ để kèm cặp, giúp đỡ. Qua 3 năm triển khai nghị quyết, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên của các đoàn thể chính trị xã hội xã, có 68 người đi học cảm tình Đảng, kết nạp 24 đảng viên mới, trong đó 8 đảng viên là cấp trưởng, 3 đảng viên là cấp phó. Trong năm 2023, Đảng bộ xã Hòa Bắc phát triển 10 đảng viên mới, được Huyện ủy khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới.

Theo bà Hà, mục tiêu đề ra của nghị quyết phấn đấu đến năm 2022, hơn 70% người là trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng các chi hội đoàn thể ở thôn là đảng viên (đến năm 2025 có hơn 80% là đảng viên), đến nay là chưa đạt. Mặc dù so với trước lúc ban hành nghị quyết, kết quả đạt được có chuyển biến tích cực, nhưng việc chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra cũng nhắc nhớ cho cả hệ thống chính trị xã đến thôn cần phải nỗ lực và phấn đấu làm tốt hơn nữa.

Chi bộ thôn Lộc Mỹ, năm 2016 chỉ có 3 đảng viên. Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thôn được bảo đảm, Đảng ủy xã tăng cường cán bộ về đứng điểm, kiêm nhiệm. Sau nhiều nỗ lực, đặc biệt là từ khi thực hiện Đề án số 05-ĐA/HU và Nghị quyết số 02-NQ/ĐU, chi bộ thôn đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị thôn triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp và cách làm mới, hiệu quả, đến nay toàn chi bộ phát triển lên 13 đảng viên. Hệ thống chính trị thôn hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác quan tâm, chăm lo đời sống cho người dân trong thôn.

Bí thư Chi bộ thôn Nguyễn Hữu Nhì chia sẻ, ban đầu hoạt động của chi bộ khó khăn lắm. Công tác vận động, tuyên truyền rất khó khăn, nhất là việc vận động, giúp đỡ để giới thiệu đối tượng đi học cảm tình Đảng cũng như kết nạp đảng viên mới vô vàn khó khăn. “Mưa dầm thấm lâu, chúng tôi kiên trì thuyết phục được nhiều người. Sau đó họ hiểu và thay đổi tư duy, cách nhìn nhận. Từ đó họ đi học cảm tình Đảng, rồi kết nạp. Không chỉ thế, những người tiên phong phổ biến, tuyên truyền cho nhiều người khác tạo nên hiệu ứng dây chuyền, truyền cảm hứng cho nhiều người trong thôn “một lòng đi theo Đảng”. Có thanh niên trước đây chưa ngoan, nhưng sau đó trở thành đảng viên gương mẫu, ưu tú…”, ông Nhì cho biết.

Năm 2023, Chi bộ thôn Lộc Mỹ là một trong những điểm sáng của xã Hòa Bắc về phát triển đảng viên mới, với 3 người, vượt chỉ tiêu năm và bằng 3/4 chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ chi bộ, trong đó có 1 thôn trưởng và 1 thôn phó. Theo ông Nhì, chỉ tiêu cả nhiệm kỳ phát triển 4 đảng viên, đến nay chi bộ đã hoàn thành 100%. Dự kiến năm 2024 sẽ phát triển thêm 1 đảng viên mới (đã hoàn tất hồ sơ). Hiện toàn thôn, ngoài chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn (mới thành lập chi hội) là chưa phải đảng viên, còn trưởng các chi hội, đoàn thể thôn đều là đảng viên. Chứng kiến cuộc họp tổng kết công tác Mặt trận thôn Lộc Mỹ năm 2023, mới cảm nhận hết được sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ cơ sở. Từ cách bài trí, sắp xếp hội nghị cho đến báo cáo kết quả công tác, các bài phát biểu tham luận đều rất bài bản, nghiêm túc và có giá trị thông tin thực sự.  

Theo đánh giá kết quả triển khai Đề án số 05-ĐA/HU của Huyện ủy Hòa Vang, qua thời gian thực hiện, đội ngũ cốt cán trong hệ thống chính trị ở thôn ngày càng được trẻ hóa, trình độ nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng cốt cán thôn đã được nâng lên đáng kể, thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

TRỌNG HUY

.