Hòa Vang tiếp tục lan tỏa học tập, làm theo Bác

.

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng ở huyện Hòa Vang đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các chi bộ cơ sở ở Hòa Vang tập trung vào các mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. TRONG ẢNH: Chi bộ thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác. Ảnh: H.L
Các chi bộ cơ sở ở Hòa Vang tập trung vào các mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. TRONG ẢNH: Chi bộ thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác. Ảnh: H.L

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Vang Lê Văn Hùng Vương nhấn mạnh, những kết quả đạt được góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và nhân dân huyện.

* Ông có thể nói rõ hơn về kết quả mà Hòa Vang đạt được sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW?

- Thời gian qua, Hòa Vang luôn gắn việc học tập Bác vào nội dung xây dựng Đảng, trong đó tập trung xây dựng mô hình “Chi bộ kiểu mẫu”. Đến nay đã có 18 chi bộ được công nhận chi bộ kiểu mẫu, góp phần thúc đẩy hơn nữa công tác xây dựng chi bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở. Việc học tập, làm theo tập trung vào việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” xây dựng quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước. Theo đó, đã có 33 mô hình cùng nhiều giải pháp liên quan đến đổi mới sáng tạo trong cải cách hành chính được UBND huyện và các xã thực hiện, bước đầu mang lại hiệu quả. 

Cùng với việc ban hành Chỉ thị số 32-CT/HU của Huyện ủy Hòa Vang về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, huyện đã chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề học tập, làm theo Bác năm 2024 gắn với thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay. Kết hợp chặt chẽ việc học Bác gắn với phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Hòa Vang cũng là một trong số ít địa phương ở Đà Nẵng nhận được bằng khen của Trung ương vì đã có thành tích trong công tác giải tỏa đền bù và phát triển kinh tế, thể hiện hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, bám sát phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, cũng như chú trọng thực hiện các mô hình cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

* Ngoài tập trung vào công tác xây dựng Đảng, bộ máy chính quyền địa phương, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn triển khai ở những lĩnh vực nào khác?

- Hòa Vang là địa phương có thế mạnh về văn hóa, lễ hội, do đó, chúng tôi tập trung gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bảo tồn, phát huy các giá trị này nhằm góp phần phát triển bản sắc văn hóa tương xứng với sự phát triển các lĩnh vực khác của huyện. Cùng với đó, toàn huyện gắn việc học tập, làm theo trong duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển trong cộng đồng. Đơn cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn  12 tỷ đồng, trợ giúp 1.386 hộ thoát nghèo. Nhiều mô hình văn hóa, văn minh trong cộng đồng dân cư được duy trì. Hội Nông dân huyện tích cực vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế qua các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp kết hợp phát triển du lịch sinh thái, tham gia xây dựng nông thôn mới. Chưa kể, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh đồng thời thực hiện nhiều mô hình sống vì cộng đồng, giúp đỡ trẻ em mồ côi, nghèo hiếu học…

* Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo Bác được triển khai ra sao?

- Huyện đã ban hành, triển khai thực hiện nghiêm quy định về việc người đứng đầu cấp ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Định kỳ hằng quý, tháng, cấp ủy viên các cấp, cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tham dự sinh hoạt với các chi bộ. Tổ chức đối thoại hai cấp huyện, xã giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kiến nghị, đề xuất. Kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên  giáo Huyện ủy thực hiện cho thấy 48,38% người được hỏi cho rằng cán bộ, đảng viên tự giác nhận diện đúng biểu hiện suy thoái của bản thân. Qua kết quả này có thể thấy tính gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tự giác nhận  diện các biểu hiện mắc phải theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4  (khóa XII)  là khá cao.

* Những giải pháp nào được huyện Hòa Vang hướng đến nhằm duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, thưa ông?

- Thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đảng quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Trong đó, yêu cầu mỗi cá nhân, mỗi tổ chức phải nắm chắc nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh học tập và làm theo gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống, theo chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Xác định mỗi đảng viên phải là người gương mẫu học tập trước, làm theo trước. Ngoài ra, các cơ sở đảng cần chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Qua công tác tuyên truyền định hướng nội dung làm theo, chấn chỉnh biểu hiện thiếu tự giác, hình thức trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm tuân thủ nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập gắn với làm theo và nêu gương” cũng như khắc phục bệnh hình thức, học không đi đôi với làm theo và không nêu gương trước quần chúng.

* Cảm ơn ông!

HUỲNH LÊ thực hiện

;
;
.
.
.
.
.