Hôm nay, Quốc hội đánh giá kết quả thực hiện ngân sách và phát triển kinh tế

.

Tại phiên họp ngày 23-5, Quốc hội sẽ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

Sau ba ngày làm việc với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác nhân sự, theo chương trình làm việc, hôm nay (23-5) Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ tư của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV với buổi thảo luận ở tổ về việc: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2024.

Buổi sáng, các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

Tới chiều cùng ngày, chương trình sẽ được Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam với hai nội dung: Thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; Thành viên Chính phủ và các cơ quan, cá nhân có liên quan giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo vietnamplus.vn

 

;
;
.
.
.
.
.