Đổi mới hoạt động Mặt trận theo phương châm nói thật, làm thật, kết quả thật

.

ĐNO - Sáng 11-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Phát triển”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê lần thứ X. Ảnh: N.QUANG
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê lần thứ X. Ảnh: N.QUANG

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam quận đã bám sát chủ trương của Đảng, kế hoạch của Nhà nước, hướng dẫn của Mặt trận cấp trên để xây dựng chương trình phối hợp hành động cụ thể, thiết thực; vận dụng nhiều phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, triển khai nhiều phong trào thi đua, nhiều mô hình sát với thực tiễn, phù hợp với lợi ích chung của nhân dân, đạt kết quả cao.

Mặt trận các cấp quận đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 26,8 tỷ đồng đạt 121,8 % chỉ tiêu đề ra trong Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024.

Cùng với nguồn của Mặt trận thành phố, Mặt trận quận xây mới 81 nhà, sửa chữa 355 nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng; hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế cho 488 trường hợp với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; tiếp sức đến trường cho 4.592 em với số tiền gần 3 tỷ đồng; hỗ trợ chữa bệnh, khó khăn đột xuất cho 7.207 trường hợp với số tiền gần 4,2 tỷ đồng.

Mặt trận các cấp quận tập trung huy động nguồn lực và đăng ký hỗ trợ xây mới 8 căn nhà Đại đoàn kết giúp đỡ các hộ nghèo của tỉnh Điện Biên với tổng số tiền 400 triệu đồng.

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đã thực hiện 274 chuyên đề giám sát. Mặt trận quận tổ chức 6 hội nghị phản biện xã hội và Mặt trận các phường tổ chức thành công 37 hội nghị phản biện xã hội được các cấp và nhân nhân quan tâm.

Đại hội xác định nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận quận tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để MTTQ Việt Nam thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tầng lớp nhân dân; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; phát huy mở rộng dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết, khơi dậy các nguồn lực, tính tích cực của các tầng lớp nhân dân…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.QUANG
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.QUANG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê đạt được.

Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê cần bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” Chương trình hành động số 39-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời, phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống công tác Mặt trận các cấp.

Tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã được Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động với phương châm: nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, nhân dân được hưởng lợi thật…

Ðại hội đã hiệp thương cử 62 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong ảnh: Các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê khóa X chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: N.QUANG
Ðại hội đã hiệp thương cử 62 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong ảnh: Các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê khóa X chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: N.QUANG

Ðại hội đã hiệp thương cử 62 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029; ông Huỳnh Sơn Hải tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2024-2029; Ðại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 25 đại biểu chính thức.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.
.