Xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, công chức, viên chức

.

Xây dựng văn hóa liêm chính là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu

Tại buổi tọa đàm “Xây dựng và thực hiện văn hóa liêm chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Thực trạng và giải pháp”, do Vụ Địa phương II (Ban Nội chính Trung ương) phối hợp Cụm Thi đua III và Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua, các chuyên gia cho rằng, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính là vấn đề hết sức quan trọng, thậm chí quyết định đến công cuộc phòng, chống tham nhũng thành công hay thất bại.

Ông Đoàn Hồng Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương II (Ban Nội chính Trung ương) cho rằng, tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực, xấu xa, “một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”. Nguyên nhân tham nhũng là do chủ nghĩa cá nhân; do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sa ngã trước những cám dỗ về vật chất, tiền bạc của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Hiện nay, một số địa phương có cách làm hay trong việc xây dựng văn hóa liêm chính. Trong đó, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên giới thiệu về văn hóa liêm chính cho hơn 4.000 cán bộ chủ chốt các cấp của thành phố; xuất bản 4.000 cuốn tài liệu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo Đà Nẵng mở chuyên trang phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào ngày 21 hằng tháng. Ban Nội chính Thành ủy tham mưu ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.

Ông Nguyễn Hồng An , Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu phòng chuyên môn, đơn vị của sở trong thực hiện thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Sở cũng ban hành các văn bản chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… Đồng thời, sở thường xuyên phối hợp Thanh tra thành phố, Ban tiếp công dân, các cơ quan chuyên môn có liên quan trong việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp

Để đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa liêm chính, ông Đoàn Hồng Ngọc cho rằng, mỗi địa phương cần phải xây dựng những biện pháp cụ thể, tăng cường hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; gắn xây dựng văn hóa Đảng với phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. “Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, cần phải xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực đối với cán bộ, công chức, viên chức quản lý, người đứng đầu, vị trí càng cao, kiểm soát càng phải chặt”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố, đề xuất 4 giải pháp, gồm: hoàn chỉnh cơ chế chính sách để cán bộ, đảng viên có thể nói không với tham nhũng, tiêu cực; cán bộ phải có tinh thần thượng tôn pháp luật; cán bộ, đảng viên cấp trên phải liêm chính cho cán bộ, đảng viên cấp dưới noi theo; thường xuyên giáo dục văn hóa liêm chính bằng những câu chuyện người thực việc thực.  Theo TS Lê Văn Liêm, Học viện Chính trị khu vực III, để xây dựng và thực hành văn hóa liêm chính góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay, trước hết cần lựa chọn người đứng đầu thực sự là “công bộc” của dân, có ý thức tận tụy phục vụ nhân dân. Đồng thời, chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Chánh cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là nhận thức, thái độ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng cao; ý thức chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị  bảo đảm; trách nhiệm trong tham mưu, giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị và địa phương được tăng cường; tác phong lề lối làm việc chuyên nghiệp hơn, thân thiện hơn. Nhiều cơ quan, địa phương có nhiều giải pháp sáng tạo, mô hình hay mang lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, trong đó có tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn có biểu hiện sợ trách nhiệm; tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Vì vậy, năm 2023, Ban Nội chính Thành ủy thực hiện và tham mưu đối mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và văn hóa liêm chính, bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức về công tác phòng, chống tham nhũng, để công tác giáo dục văn hóa liêm chính đi vào cuộc sống nhanh, kịp thời lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.