Hướng lợi ích thiết thực đến nhân dân

.

Thời gian qua cấp ủy các cấp triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới đạt được nhiều kết quả tích cực, tất cả mọi hành động đều hướng lợi ích thiết thực đến nhân dân, người yếu thế.

Hướng đến người nghèo

Chị Đặng Thị Thu Trang (tổ 10, khu dân cư số 5, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ và người em bị bệnh tâm thần, sống trong căn nhà dột nát, nắng nóng hầm hập, mưa dột, nghe tin bão phải sang nhà hàng xóm tránh tạm. Năm 2022, sau khi nắm bắt gia cảnh chị Trang, Mặt trận phường Hòa Hiệp Bắc vận động nhà hảo tâm tài trợ 50 triệu đồng xây nhà cho chị. Để giảm tiền công thợ, hàng xóm xúm vào giúp chị Trang xây nhà. Sau hơn 3 tháng xây dựng, căn nhà mới đã hình thành, chị hạnh phúc chia sẻ. “Gia đình tôi rất biết ơn Mặt trận phường, các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ”.

Thời gian qua, Mặt trận thành phố chủ trì hiệp thương dân chủ, phối hợp các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động do Trung ương, thành phố phát động. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, nhân dân đóng góp hơn 147 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” thành phố. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu, từ nguồn quỹ này, cùng với sự hỗ trợ của ngân sách và nguồn tài trợ khác, thành phố xây dựng, sửa chữa 2.518 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo.

Phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân là một trong những việc mà Mặt trận, các đoàn thể quận Thanh Khê triển khai thực hiện trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Thanh Khê Huỳnh Sơn Hải cho biết, trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, hàng chục tỷ đồng được vận động đóng góp “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”.

Qua đó, tiến hành xây dựng, sửa chữa 598 căn nhà, trao sinh kế giúp 1.998 hộ thoát nghèo. Đặc biệt, trong thời điểm Covid-19 diễn biến phức tạp, Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ, chăm lo công tác an sinh xã hội, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tăng cường công tác dân vận ở cơ quan Nhà nước

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường cho biết, thời gian qua, thành phố ban hành nhiều chính sách, giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp gắn với tiêu chí “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Hằng năm, UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành tập trung xây dựng, thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; đề ra nhiều chủ trương, chính sách mới phù hợp lòng dân như xây dựng “Nông thôn mới”, hỗ trợ nhà ở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, miễn giảm học phí, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

“Trong quá trình tham mưu, xây dựng các chính sách, quy định thuộc lĩnh vực quản lý, các sở, ngành đều tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội liên quan. Đặc biệt, chú trọng lấy ý kiến của người dân để qua đó đánh giá tính hiệu quả, khả thi trước khi ban hành, áp dụng và bảo đảm phù hợp với thực tiễn, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân”, ông Cường nói.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu Võ Thành Trung, nhận thức sâu sắc quan điểm công tác dân vận trong tình hình mới “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”, công tác dân vận chính quyền được Quận ủy tập trung lãnh đạo theo hướng xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Trong đó, các cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính; trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử. Đến nay, 100% thủ tục hành chính được tiếp  nhận, trả kết quả tại bộ phận một cửa của quận và 13 phường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cung cấp 222/222 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thẩm quyền giải quyết của UBND quận và 98/98 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đối với thẩm quyền giải quyết UBND 13 phường; đổi mới hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các  cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần  dân.

Quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, bảo đảm mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cấp ủy, chính quyền quận Cẩm Lệ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, công khai minh bạch thông tin quản lý Nhà nước và chế độ chính sách đến nhân dân, các tài liệu quy hoạch, kế hoạch, quy trình thủ tục đến doanh nghiệp.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ Nguyễn Thị Việt Hiền, UBND quận thí điểm áp dụng mô hình đánh giá kết quả làm việc đối với viên chức, cán bộ, người hoạt động không chuyên trách phường; chủ động cắt giảm thời gian giải quyết ở 16 thủ tục đối với trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tuyến. Bên cạnh đó, quận tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số với 3 trụ cột chính là “chính quyền số”, “xã hội số” và “kinh tế số”, qua đó, nền hành chính được hiện đại hoá đáng kể, tỷ lệ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng dịch vụ công tại UBND quận và phường đạt hơn 99,9%.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.