Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra

.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy ĐHĐN triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng trong tất cả các mặt công tác.

Tiến sĩ Phan Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN cho biết, Đảng bộ ĐHĐN có 8 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 1.622 đảng viên sinh hoạt tại 106 chi bộ, trong đó có 414 đảng viên là sinh viên. Ngay sau Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ VI, Đảng ủy ĐHĐN ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên theo đúng quy định và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ và ban hành chương trình công tác toàn khóa. Các đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ và chi ủy các chi bộ xây dựng và bám sát quy chế làm việc, tổ chức phân công, phân nhiệm rõ ràng đối với tập thể cấp ủy và từng ủy viên.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng và quản lý đảng viên được chú trọng. Ngay đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy luôn chú trọng, tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới. Từ tháng 8-2020 đến tháng 6-2023, Đảng bộ ĐHĐN kết nạp 327 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, trong đó có 236 sinh viên. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng được Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, nhờ đó, các sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên được phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm.

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ chú trọng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị. PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN cho biết, trong bối cảnh nhiều cơ sở giáo dục đại học trong cả nước gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh thì ĐHĐN luôn thực hiện thành công và hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy với chất lượng đầu vào cao; nhiều ngành có điểm xét tuyển thuộc top đầu cả nước; đồng thời các trường đại học thành viên chú trọng mở các ngành đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Đặc biệt, ĐHĐN chú trọng đổi mới và phát triển nhiều chương trình đào tạo; đồng thời, liên hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp để tham khảo ý kiến và nghiên cứu dự báo nhu cầu thị trường lao động. Từ đó điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh; tăng cường đào tạo các khối ngành theo nhu cầu thị trường, triển khai đào tạo tại doanh nghiệp theo mô hình đào tạo đặc thù đối với lĩnh vực công nghệ thông tin và du lịch.

ĐHĐN tiên phong đào tạo các ngành công nghệ tiên tiến như AI, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; tập trung đầu tư một số ngành mũi nhọn, chú trọng giảng dạy ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), phát triển các chuyên ngành khoa học cơ bản, các ngành học liên quan đến kỹ thuật và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ngoài các chương trình truyền thống, từ tháng 8-2020 đến nay, ĐHĐN mở thêm 2 chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. “Có thể nói, thời gian qua, ĐHĐN có đa dạng, đầy đủ các ngành nghề, trình độ và chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và thành phố nói riêng”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh.

Đối với đào tạo sau đại học, ĐHĐN đổi mới chương trình đào tạo, mở rộng lĩnh vực đào tạo, triển khai đào tạo chuyển tiếp trình độ đại học lên thạc sĩ; đồng thời gắn kết đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học, liên kết các hoạt động của nhà trường với sản xuất và các dịch vụ cộng đồng thông qua việc nghiên cứu ứng dụng và triển khai các tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ vào giảng dạy, học tập và đời sống cộng đồng. Chương trình đào tạo sau đại học đã được cập nhật theo hai hướng ứng dụng và nghiên cứu, phù hợp các định hướng đào tạo sau đại học hiện đại, hội nhập với thế giới. Từ tháng 8-2020 đến nay, ĐHĐN mở thêm 1 ngành đào tạo bậc thạc sĩ và 3 ngành đào tạo tiến sĩ.

Với chủ trương không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng ủy ĐHĐN chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt và cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy của ĐHĐN không ngừng tăng lên qua các giai đoạn phát triển. Hiện nay, trong số 734 tiến sĩ đang công tác thì có hơn 380 người là những nhà khoa học trẻ được đào tạo từ các trường đại học danh tiếng ở các nước công nghiệp phát triển. Đây là nguồn lực quan trọng để khẳng định học hiệu của ĐHĐN…

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng bộ ĐHĐN tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn ĐHĐN thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt định kỳ, cải tiến hình thức, nâng cao chất lượng các hoạt động của tổ chức Đảng, nhất là các hoạt động của chi bộ. Đặc biệt, thường xuyên cập nhật, hoàn thiện khung chương trình đào tạo các cấp bậc trong giáo dục đại học theo khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân phù hợp với khung thời gian chung áp dụng rộng rãi trên thế giới theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật. Đồng thời, nghiên cứu nhu cầu xã hội, tìm mọi biện pháp để phấn đấu mở thêm nhiều ngành đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ, đổi mới chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo sau đại học để thu hút người học; mở thêm các chương trình liên kết về đào tạo sau đại học với các trường đại học và các địa phương trong cả nước và nước ngoài…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.