Infographics

[Infographics] Thu nhập sau thuế của người Việt thuộc hạng thấp nhất thế giới?

08:16, 24/03/2015 (GMT+7)

Theo Infographic do The Movehub làm dựa trên dữ liệu thống kê khảo sát của Numbeo.com, NationMaster và Quebec trong các năm 2010-2014, thu nhập bình quân/tháng (đã nộp thuế) của người Việt Nam khoảng dưới 400 USD, thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

 

 

.