[Infographics] Những hoạt động chính trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

ĐNO - Từ ngày 6 đến 11-11, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 chính thức diễn ra tại thành phố Đà Nẵng với nhiều hoạt động.

Nguồn: Ủy ban Quốc gia APEC 2017
Nguồn: Ủy ban Quốc gia APEC 2017

Đây là sự kiện quan trọng nhất của Năm APEC 2017, một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam nhằm triển khai hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại đa phương. 

Đồ họa: THANH HUYỀN

;
.
.
.
.