Lộ trình đi đến ký kết hiệp định CPTPP tại Chile

Các bộ trưởng của 11 nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã ký kết CPTPP để hiệp định này bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2019.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.