Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 7

Ngày 8-5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc thảo luận Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và đề án cải cách chính sách tiền lương.

Ngày 8/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII làm việc thảo luận Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và đề án cải cách chính sách tiền lương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ngày 8-5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII làm việc thảo luận Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và đề án cải cách chính sách tiền lương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên thảo luận. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên thảo luận. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Liên quan đến việc bố trí Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương, các ý kiến phát biểu đều đồng tình, đánh giá cao chủ trương này. Trong ảnh: Đại biểu Nguyễn Văn Thể-Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
Liên quan đến việc bố trí Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương, các ý kiến phát biểu đều đồng tình, đánh giá cao chủ trương này. Trong ảnh: Đại biểu Nguyễn Văn Thể-Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
Chia sẻ kinh nghiệm bản thân có nhiều năm làm Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương, đại biểu Đỗ Văn Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khẳng định, đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn vì người địa phương thường có các mối quan hệ tình cảm, đôi khi rơi vào duy tình trong xử lý công việc. Trong ảnh: Đại biểu Đỗ Văn Chiến-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Chia sẻ kinh nghiệm bản thân có nhiều năm làm Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương, đại biểu Đỗ Văn Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khẳng định, đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn vì người địa phương thường có các mối quan hệ tình cảm, đôi khi rơi vào duy tình trong xử lý công việc. Trong ảnh: Đại biểu Đỗ Văn Chiến-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Một số ý kiến đề nghị triển khai nhất quán ngay từ đầu chủ trương bố trí Bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương, tránh tình trạng có địa phương làm, địa phương không... Một số ý kiến cũng đề nghị áp dụng chủ trương này với chức danh chủ tịch, nhằm ngăn chặn tận gốc quyền lực ở địa phương. Trong ảnh: Đại biểu Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Một số ý kiến đề nghị triển khai nhất quán ngay từ đầu chủ trương bố trí Bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương, tránh tình trạng có địa phương làm, địa phương không... Một số ý kiến cũng đề nghị áp dụng chủ trương này với chức danh chủ tịch, nhằm ngăn chặn tận gốc quyền lực ở địa phương. Trong ảnh: Đại biểu Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Về vấn đề chống chạy chức, chạy quyền, các đại biểu cho rằng, cần có cơ chế giám sát người đứng đầu. Người đứng đầu phải gương mẫu, kiên quyết không để người khác chạy mình.  Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cán bộ cần phải có những người mẫn cán và luôn nêu cao trách nhiệm của người công chức. Trong ảnh: Đại biểu Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Về vấn đề chống chạy chức, chạy quyền, các đại biểu cho rằng, cần có cơ chế giám sát người đứng đầu. Người đứng đầu phải gương mẫu, kiên quyết không để người khác chạy mình. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cán bộ cần phải có những người mẫn cán và luôn nêu cao trách nhiệm của người công chức. Trong ảnh: Đại biểu Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến phát biểu tập trung vào khâu đánh giá cán bộ. Cho rằng đây là khâu quan trọng, là căn cứ, cơ sở để triển khai các công tác cán bộ tiếp theo, đánh giá cán bộ cần theo hướng đa chiều, liên tục, đánh giá theo kiểu sản phẩm, đặt hàng. Trong ảnh: Đại biểu Ngô Thị Thanh Hằng-Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến phát biểu tập trung vào khâu đánh giá cán bộ. Cho rằng đây là khâu quan trọng, là căn cứ, cơ sở để triển khai các công tác cán bộ tiếp theo, đánh giá cán bộ cần theo hướng đa chiều, liên tục, đánh giá theo kiểu sản phẩm, đặt hàng. Trong ảnh: Đại biểu Ngô Thị Thanh Hằng-Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ với các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ với các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 Theo Vietnam+ - VOV

;
.
.
.
.