Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Tạm ngưng hoạt động đối với ô-tô kéo rơ-mooc, sơ-mi rơ-mooc và xe tải ben

ĐNO - Phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, UBND thành phố vừa ban hành công văn về việc tạm ngưng hoạt động đối với ô-tô kéo rơ-mooc, sơ-mi rơ-mooc và xe tải ben lưu thông chở đất, cát, vật liệu xây dựng, từ ngày 24 đến hết ngày 27-6

Nội dung: TRÂM ANH - Đồ họa: THANH HUYỀN

;
;
.
.
.
.