Những yếu tố ảnh hưởng tới nguy cơ ung thư vú

Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ, trong đó có yếu tố lối sống, di truyền, sinh sản…

Tháng 10 hàng năm được chọn là Tháng nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư vú - để mọi người hiểu rõ hơn về tính nguy hiểm của căn bệnh, phát hiện sớm ung thư vú, cách phòng chống và tầm soát căn bệnh này.

2019108vnungthuvu02phuong.jpg
 

Theo Vietnam+ 

;
;
.
.
.
.