Bốn nhóm vấn đề để đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội

Vào cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ sẽ đăng đàn trả lời những nội dung mà các đại biểu đưa ra.

 

Theo Vietnam+

 

;
;
.
.
.
.