13 dự án đầu tư công tổng vốn hơn 1.690 tỷ đồng

ĐNO - Tại kỳ họp thứ 13 (bất thường), ngày 13-3 vừa qua, HĐND thành phố đã ra nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố. Theo đó, quyết định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với 10 dự án; điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với 3 dự án. 

Nội dung: THÀNH LÂN - Đồ họa: MAI ANH 

;
;
.
.
.
.