Đà Nẵng thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số

ĐNO - Có thể nói trong thời gian qua, doanh nghiệp công nghệ số ở Đà Nẵng đã phát triển khá mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương. Mục tiêu của ngành công nghiệp CNTT và truyền thông được đặt ra đến năm 2025, ngành sẽ đóng góp 10% vào GRDP thành phố và đến năm 2030 là 15%.

Đồ họa: MAI ANH - PT

;
;
.
.
.
.