Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

ĐNO - Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

ban thuong vu thanh uy.jpg

Đồ họa: MAI ANH

;
;
.
.
.
.