Mức phạt phổ biến liên quan đến rượu, bia từ 15-11

ĐNO - Từ ngày 15-11-2020, Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, trong đó có một phần nội dung quy định các mức xử phạt liên quan đến rượu, bia. Dưới đây là tổng hợp mức phạt phổ biến:

Đồ họa: THANH HUYỀN - PT

;
;
.
.
.
.