10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội

ĐNO - Chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội là phương án giúp người dân sớm có nhà trên cơ sở đáp ứng những điều kiện và phải có giấy tờ chứng minh. Căn cứ Điều 49 Luật Nhà ở 2014, các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện theo quy định thì được hưởng chính sách hỗ trợ.

 Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.