Rút bảo hiểm xã hội 1 lần khi đóng tự nguyện thế nào?

ĐNO - Số lượng người đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện chiếm một phần không nhỏ trong dân số nước ta. Vậy những đối tượng này rút BHXH một lần thế nào?

Đồ họa: QUANG THẢO 

;
;
.
.
.
.