Đà Nẵng dẫn đầu xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số năm 2021

ĐNO - Theo kết quả đánh giá Chỉ số chuyển đổi số - DTI năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố, Đà Nẵng xếp vị trí thứ nhất về chuyển đổi số. Giá trị DTI của Đà Nẵng năm 2021 đạt 0,6419 điểm, tăng 0,1545 điểm so với năm 2020.

Đồ họa: MAI ANH - P.TRÀ

;
;
.
.
.
.