Đà Nẵng giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 78% kế hoạch

ĐNO - Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do thành phố Đà Nẵng quản lý tính đến tháng 11-2022 ước đạt gần 5.018 tỷ đồng, tương đương 77,8% kế hoạch được giao và bằng 86,9% so với năm 2021.

Đồ họa: QUỐC CƯỜNG - P.TRÀ 

;
;
.
.
.
.