Những mục tiêu cụ thể phát triển thị trường lao động đến năm 2025

ĐNO - Chính phủ ban hành Nghị quyết 06-NQ-CP ngày 10-01-2023 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội. Theo đó, mục tiêu cụ thể phát triển thị trường lao động phấn đấu đến năm 2025 như sau.

Đồ họa: QUANG THẢO - P.T

;
;
.
.
.
.