Ngành thuế kiến nghị xử lý 1.213 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

ĐNO - Tổng cục Thuế cho biết, trong tháng 1-2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 795 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 0,99% kế hoạch năm 2023 và bằng 159,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 1.213 tỷ đồng.

Đồ họa: QUỐC CƯỜNG - P.T 

;
;
.
.
.
.