Mức phạt vi phạm nồng độ cồn mới nhất

ĐNO - Hiện mức phạt vi phạm nồng độ cồn khi lái xe được quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) cụ thể như sau.

Đồ họa: QUỐC CƯỜNG - P.T 

;
;
.
.
.
.