Infographic - Doanh thu nhiều ngành dịch vụ của Đà Nẵng tiếp tục tăng nhanh

ĐNO - Theo báo cáo về bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023 của Tổng cục Thống kê Việt Nam vừa công bố, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 4 tháng đầu năm 2023 của cả nước ước đạt 214,8 nghìn tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đồ họa: QUỐC CƯỜNG - B.T 

;
;
.
.
.
.