Infographic - Các nhóm nghề giảm nhu cầu tuyển dụng lao động nhiều nhất

ĐNO - Nhu cầu tuyển dụng nhân sự của nhiều nhóm ngành nghề trong những tháng đầu năm 2023 giảm sút từ 18 - 43% so với giai đoạn trước Covid-19.

Đồ họa: MAI ANH - P.T

;
;
.
.
.
.