Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống

.

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp chặt chẽ với huyện Hòa Vang trong việc triển khai các hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN trên địa bàn huyện và đạt được một số kết quả nhất định.

Nông dân huyện Hòa Vang ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.  (Ảnh: UBND huyện Hòa Vang cung cấp)
Nông dân huyện Hòa Vang ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. (Ảnh: UBND huyện Hòa Vang cung cấp)

Vừa qua, Sở KH&CN ký bản ghi nhớ với huyện Hòa Vang trong phối hợp triển khai hoạt động ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống. Sau 2 năm hợp tác, nhiều hoạt động được triển khai có hiệu quả, trong đó phải kể đến một số hoạt động nổi bật như: nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN, phổ biến kiến thức KH&CN, xây dựng mô hình ứng dụng và kết nối doanh nghiệp. Đơn vị cũng đã hỗ trợ triển khai 20 nhiệm vụ KH&CN (3 dự án được Bộ KH&CN hỗ trợ, 8 đề tài cấp thành phố, 8 đề tài cấp cơ sở, 1 nhiệm vụ ứng dụng) với tổng kinh phí hơn 24,4 tỷ đồng. Trong đó, Bộ KH&CN hỗ trợ gần 8,2 tỷ đồng, ngân sách sự nghiệp KH&CN thành phố hỗ trợ hơn 6,7 tỷ đồng, kinh phí huy động từ doanh nghiệp, người dân gần 9,5 tỷ đồng.

Trong vòng 2 năm, Sở KH&CN đã chuyển giao cho huyện Hòa Vang 42 quy trình công nghệ vào sản xuất các loại cây trồng (dược liệu, cây ăn quả, rau, hoa, nấm), vật nuôi (gà đồi, cá chình), các quy trình kỹ thuật sản xuất tiên tiến, công nghệ tưới và cấp nước hiệu quả.

Đồng thời, sở cũng chuyển giao các giải pháp nhằm xử lý môi trường nông thôn ở huyện Hòa Vang so với các tiêu chí môi trường trong chương trình nông thôn mới, giúp huyện cũng như ngành Tài nguyên và Môi trường nhận diện mức độ đạt được, những điểm hạn chế để khắc phục; đưa ra các mô hình giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn tại các chợ,  hợp tác xã giết mổ, hộ chăn nuôi và cụm dân cư…

Việc phổ biến thông tin kiến thức về KH&CN được chú trọng bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhiều quy trình công nghệ đã được chuyển giao cho người dân thông qua các mô hình ứng dụng giúp người dân nâng cao nhận thức và kiến thức về KH&CN. Bên cạnh đó, Sở KH&CN còn phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội.

Nhiều mô hình sản xuất như: nấm, hoa, dược liệu, bưởi da xanh, nuôi gà đồi… đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Các mô hình có sự tham gia của các doanh nghiệp để hình thành nên các chuỗi giá trị cũng như xây dựng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp của địa phương; qua đó, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu.  

Các kết quả nghiên cứu đã cung cấp cơ sở dữ liệu về đất đai trên toàn huyện Hòa Vang, làm cơ sở khoa học xây dựng chiến lược khai thác tài nguyên đất đai phục vụ quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bố trí cây trồng hợp lý cũng như đề xuất giải pháp phù hợp đối với huyện, đặc biệt là vùng đất nông nghiệp không chủ động nước hoặc đất bị ảnh hưởng thi công các dự án tại địa phương.

Để khẳng định giá trị, hình ảnh sản phẩm của huyện Hòa Vang, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp và nâng cao sự nhận biết của các nhà phân phối, người tiêu dùng đối với các sản phẩm, Sở KH&CN đã hỗ trợ địa phương trong bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Đến nay, đơn vị đã xây dựng 10 nhãn hiệu cho 9 tổ chức trên địa bàn huyện Hòa Vang; góp phần nâng cao uy tín; gia tăng giá trị các sản phẩm đặc thù, truyền thống tại địa phương như: đăng ký bảo hộ 2 nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm và dịch vụ liên quan đến lúa gạo hữu cơ, trứng cút, gà, thủy sản, rau, hoa, củ, quả, và cây cảnh… của các xã và hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Hơn nữa, để khai thác và tận dụng nguồn lực và phát triển chuỗi sản phẩm có giá trị, Sở KH&CN đã kết nối một số doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp của huyện Hòa Vang, điển hình như:

Công ty CP Dược Danapha trong xây dựng các mô hình sản xuất dược liệu hay Công ty An Phú Farm trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, thông qua các hoạt động như: tổ chức hội thảo, sàn giao dịch công nghệ hay hội chợ triển lãm, Sở KH&CN giúp một số doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu các sản phẩm thực phẩm, nông lâm thủy sản… nhằm thúc đẩy phát triển và tiêu thụ sản phẩm địa phương.

VŨ BÍCH  HẬU

;
.
.
.
.
.
.