Cách tra cứu thời gian đóng BHXH qua điện thoại di động

.

Công văn 330/CNTT-PM về việc triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH vừa được Trung tâm công nghệ thông tin - BHXH Việt Nam ban hành.

Theo đó, hướng dẫn người lao động tự tra cứu thông tin BHXH của mình bằng điện thoại di động như sau: tra cứu thời gian tham gia BHXH (TCBHXHMã số BHXH gửi đến 8179), tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian (TCBHXH{mã số BHXH}{từ tháng-năm}{đến tháng-năm}), tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian theo năm (TCBHXH{mã số bảo hiểm xã hội}{từ năm}{đến năm}).

B.T

;
;
.
.
.
.
.