Thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1

.

Ngày 6-1, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 27/QĐ-TTg về việc thành lập Khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1, có hiệu lực từ ngày 6-1.

Theo đó, Khu CNTT tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 có diện tích 131 ha, thuộc địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, do Công ty CP Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Khu CNTT tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 có các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 4, Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 8-11-2013 của Chính phủ quy định về Khu CNTT tập trung; đồng thời được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu CNTT tập trung theo quy định tại nghị định trên, cũng như các chính sách ưu đãi khác đối với khu CNTT tập trung theo quy định của pháp luật.

Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng của Khu CNTT tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 sẽ được ngân sách Trung ương và địa phương hỗ trợ theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung do Chính phủ phê duyệt. Khu CNTT tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 cũng sẽ được vay vốn tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam để đầu tư, xây dựng theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của tổ chức quản lý Khu CNTT tập trung Đà Nẵng do Công ty CP Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng quyết định, thực hiện đúng quy định của Nghị định 154/2013/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật, được UBND thành phố phê duyệt.

UBND thành phố có trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư trong Khu CNTT tập trung Đà Nẵng; ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước cho đầu tư phát triển hạ tầng kết nối đến Khu CNTT tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 và các hạ tầng xã hội không kinh doanh ở trong khu; xây dựng phương án và triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút các tập đoàn nước ngoài, doanh nghiệp lớn trong nước thuộc lĩnh vực CNTT, điện tử - viễn thông đầu tư vào khu…

KHANG NINH 

;
;
.
.
.
.
.