Đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

.

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường trong thời kỳ hội nhập của nền kinh tế, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp ngày càng quan tâm, chú trọng đến tiêu chuẩn đo lường chất lượng nói chung và hoạt động đo lường nói riêng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng tiến hành đo lường tại cửa hàng xăng dầu Ngọc Khánh (quận Hải Châu). Ảnh: TRẦN NHIÊN
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng tiến hành đo lường tại cửa hàng xăng dầu Ngọc Khánh (quận Hải Châu). Ảnh: TRẦN NHIÊN

Trong thời gian qua, Đà Nẵng đã chú trọng triển khai quản lý tốt hoạt động đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp. Giai đoạn 2016-2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra về đo lường, chất lượng tại 391 cơ sở, lấy 342 mẫu để kiểm tra chất lượng. Ngoài ra, tiếp nhận và xử lý 1.474 lượt hồ sơ của các doanh nghiệp đăng ký kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng. Qua các đợt kiểm tra, đa số sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về chất lượng phù hợp mức công bố, về các thiết bị đo lường đảm bảo đúng quy định pháp luật về đo lường, góp phần tích cực phòng ngừa hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng hàng hóa, nhất là các mặt hàng như xăng dầu, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em...

Để giải quyết những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong việc tiếp cận, xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống các hoạt động bảo đảm đo lường, đồng thời để nâng cao trình độ, hạ tầng đo lường của nước ta, đáp ứng tốt nhu cầu về đo lường cho doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10-8-2018 phê duyệt đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Quyết định của Thủ tướng nhằm mục tiêu chung là phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu bảo đảm đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ, ngành và địa phương.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm tăng cường đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 2102/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Đà Nẵng chủ trương tiếp tục cải tiến, đổi mới, tập trung vào các giải pháp trọng tâm để hoạt động đo lường của Việt Nam sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu của quản lý Nhà nước cũng như nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Mục tiêu của công tác này là phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu bảo đảm đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics, công nghệ điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao v.v...; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp phát triển hoạt động đo lường; áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường trong hỗ trợ doanh nghiệp.

Để triển khai hiệu quả các chính sách đạt mục tiêu đề ra, Đà Nẵng đã đưa ra các giải pháp cụ thể trong việc vận dụng cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường phát triển hạ tầng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp bảo đảm chất lượng sản phẩm hàng hóa; tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và đẩy mạnh công tác truyền thông về đo lường.

Trước đó, ngày 18-12-2019, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN phê duyệt Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025.

Theo đó, quy định chi tiết 33 ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm của doanh nghiệp như: sản xuất, kinh doanh điện; khai thác, chế biến, cung cấp xăng, dầu, khí; khai thác, chế biến, phân phối than; khai thác, chế biến các loại khoáng sản; sản xuất, kinh doanh sắt, thép, kim loại màu; sản xuất plastic vào cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; sản xuất, kinh doanh sản phẩm dệt may, da giày… Có thể nói, việc ban hành đề án về đo lường của Trung ương cũng như những kế hoạch triển khai của địa phương là bước khởi đầu quan trọng để triển khai đưa chính sách vào thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

TRẦN NHIÊN

;
;
.
.
.
.
.