Hướng tới vị thế trung tâm khởi nghiệp miền Trung - Tây Nguyên

.

Cuối tháng 5-2021, UBND thành phố quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng Đà Nẵng thành Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Báo Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với TS. Lê Đức Viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xung quanh vấn đề này.

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng sẽ trở thành đầu mối của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.  Trong ảnh: Các startup làm việc tại Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng. (Ảnh chụp vào tháng 4-2021)Ảnh: K.NINH
Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng sẽ trở thành đầu mối của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. TRONG ẢNH: Các startup làm việc tại Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng. (Ảnh chụp vào tháng 4-2021). Ảnh: K.NINH

* Vì sao Đà Nẵng cần có một Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thưa ông?

- Các chủ trương, định hướng từ Trung ương đến thành phố đều nhấn mạnh và thống nhất nguyên tắc Đà Nẵng phải trở thành Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, là điểm đến kết nối khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Nghị quyết số 43/NQ-TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước và Đông Nam Á.

Đầu năm 2020, Chính phủ đã có quyết định về phát triển Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng. Đồng thời, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13-1-2020 về phát triển công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tầm quốc gia. UBND thành phố cũng ban hành Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 13-10-2020 về phê duyệt Đề án Xây dựng Đà Nẵng thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Điều đó cho thấy sự quan tâm, kỳ vọng lớn đối với hoạt động phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố. Để thực hiện nhiệm vụ này, ngành khoa học và công nghệ cần có nguồn lực để triển khai; trong đó, việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là bước chuẩn bị đầu tiên về tổ chức và con người.

Bên cạnh đó, việc xây dựng Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của thành phố. Hiện thành phố có 6 vườn ươm cùng các không gian sáng tạo, không gian làm việc chung, CLB khởi nghiệp, quỹ đầu tư... Để các thành tố trong hệ sinh thái hoạt động hiệu quả, thành phố cần một đầu mối triển khai các hoạt động hỗ trợ, hợp tác, kết nối và mở rộng toàn bộ mạng lưới khởi nghiệp. Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Đề án thành lập Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế.

Do đó rất cần đơn vị đầu mối của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung - Tây Nguyên để phối hợp với Bộ triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng là bước đi quan trọng và cần thiết để tạo đầu mối tư vấn, hỗ trợ, kết nối mạng lưới khởi nghiệp, hợp tác với các địa phương, tổ chức…, từ đó phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố và tham gia vào mạng lưới kết nối quốc gia và quốc tế.

* Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đóng vai trò như thế nào trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố trong thời gian đến?

- Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng sẽ là đầu mối trong việc triển khai đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” tại địa phương. Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng nền tảng thông tin, cơ sở dữ liệu về hoạt động, nhu cầu của các chương trình, đề án hỗ trợ khởi nghiệp; thu hút, liên kết chuyên gia về  khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  trong nước và quốc tế.

Trung tâm sẽ triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ các thủ tục pháp lý, phát triển thị trường, tiếp cận vốn cho các startup. Tổ chức và tham gia các sự kiện khởi nghiệp, trình diễn và chuyển giao công nghệ, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp; hợp tác với các nhà khoa học, nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp... để triển khai các chương trình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai các hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  quốc gia tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

* Làm thế nào để xây dựng nguồn nhân lực, chuyên gia, đối tác hỗ trợ vận hành Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?

- Hiện nay, nguồn nhân lực cho công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của trung tâm còn rất mỏng và thiếu; việc vận hành Trung tâm đang đặt ra bài toán về việc bổ sung nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động. Theo đó, nhân sự bổ sung có thể từ nhiều nguồn khác nhau như: nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố; viên chức, lao động được tuyển dụng từ nguồn tự chủ theo nhu cầu vị trí việc làm. Đồng thời, Trung tâm sẽ xây dựng mạng lưới chuyên gia trên các lĩnh vực và có cơ chế hợp tác các chuyên gia, đối tác để hỗ trợ, triển khai các hoạt động, nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

* Nhiệm vụ chính của Trung tâm trong năm 2021 là gì?

- Trong năm 2021, nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm là tổ chức, sắp xếp, kiện toàn bộ máy nhân sự theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt, hoàn thành việc tuyển dụng, bố trí sắp xếp nhân sự cũng như xây dựng mạng lưới chuyên gia, các đối tác để Trung tâm có thể triển khai các hoạt động hỗ trợ  khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Ngoài ra, Trung tâm đang thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm là “Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng” và “Ứng dụng giải pháp triển lãm thực tế ảo trong hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng”. Đây là các bước khởi đầu nhằm kết nối các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố, hỗ trợ các startup giới thiệu sản phẩm, phát triển thị trường… Từ đó, thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng Đà Nẵng thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

* Xin cảm ơn ông!

KHANG NINH (thực hiện)

;
;
.
.
.
.
.