Thành lập Trung tâm nghiên cứu Fintech - Blockchain tại Đà Nẵng

.

Ngày 20-7, Trung tâm Phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng (SDC) và Tập đoàn Vicoland ký kết hợp tác triển khai Học viện đào tạo và nghiên cứu Danang Fintech & Blockchain academy and research (DFAR). Đồng thời, SDC ký kết triển khai hoạt động Trung tâm Giải pháp Blockchain châu Á với 3 đơn vị: Quỹ đầu tư SRI Capital (Singapore), Tập đoàn DNR Holdings (Thái Lan) và Tập đoàn Vicoland.

Đây là sự kiện mang tính đột phá có ý nghĩa trong lĩnh vực Fintech - Blockchain (công nghệ tài chính và công nghệ chuỗi khối) nói chung, lĩnh vực khoa học - công nghệ - kỹ thuật tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung nói riêng; tiên phong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính công nghệ; tiến tới việc chuyển đổi số hoàn toàn. Đây là tiền đề để thành lập trung tâm tài chính quốc tế lớn nhất thế giới tại Đà Nẵng trong thời gian đến.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.