Phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ

.

Chiều 11-1, tại hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố (mở rộng) lần thứ 4, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025, tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao những kết quả, sự nỗ lực và trách nhiệm của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố trong năm 2022.

Đồng thời, đề nghị Liên hiệp hội tiếp tục quan tâm tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của thành phố về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo; chủ trương và giải pháp nhằm tập hợp, phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ; phát huy thế mạnh của Liên hiệp hội trong việc tư vấn, phản biện khách quan, công tâm, thuyết phục và hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, tổ chức các cuộc thi, giải pháp để khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống; duy trì, mở rộng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ quốc tế, tìm kiếm các nguồn tài trợ để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khẳng định, thành phố luôn tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để đội ngũ tri thức khoa học - công nghệ cống hiến tài năng, trí tuệ và phát huy năng lực sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của Đà Nẵng.

Năm 2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động chính trị - xã hội và công tác xây dựng, phát triển tổ chức; phổ biến kiến thức, đối ngoại và hợp tác quốc tế; tổ chức phản biện tốt, tư vấn và giám định xã hội; nghiên cứu, triển khai các ứng dụng công nghệ, phối hợp tổ chức các hội thi, cuộc thi…

Tại hội nghị, Ban chấp hành Liên hiệp hội bầu bổ sung Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Đức Viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng Lê Hoàng Phúc, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Nguyễn Minh Hùng, Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung Lê Hoàng Anh Dũng làm Ủy viên Ban Chấp hành. Đồng thời, bầu bổ sung ông Lê Đức Viên và ông Nguyễn Minh Hùng làm Ủy viên Ban Thường vụ.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Hà Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường, với thành tích giải Nhất giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.