Cung cấp thêm 23 dịch vụ công trực tuyến mức 3 lên mức 4

.

Từ tháng 1-2023, UBND quận Hải Châu cung cấp thêm 23 dịch vụ công trực tuyến mức 3 lên mức 4 trên Cổng dịch vụ công thành phố.

Các dịch vụ thuộc những lĩnh vực như: thành lập và hoạt động doanh nghiệp, hộ kinh doanh; xây dựng; giáo dục và đào tạo; an toàn thực phẩm; văn hóa; tín ngưỡng, tôn giáo...

Đến nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 do UBND quận Hải Châu cung cấp là 247 dịch vụ, trong đó dịch vụ công mức 4 là 216 dịch vụ, chiếm 87,4%.

 Được biết, UBND quận yêu cầu các phòng, ban liên quan và UBND 13 phường đẩy mạnh công tác hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 tại địa chỉ: dichvucong.danang.gov.vn hoặc thông qua mạng xã hội zalo mà quận đã triển khai.

M.Q

;
;
.
.
.
.
.