Ra mắt phiên bản mới tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số trong ngành du lịch

.

Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) chính thức ra mắt phiên bản mới tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số trong ngành du lịch “Chuyển đổi nhận thức và thống nhất hành động” gồm các giải pháp tổng thể và bước đi cụ thể để triển khai chuyển đổi số.

Tài liệu này sẽ là khung hướng dẫn để triển khai chuyển đổi số một cách thống nhất, đồng bộ trong ngành du lịch, giúp tối ưu hóa kết quả, tiết kiệm nguồn lực và tăng cường tính liên kết trong toàn ngành. Hướng dẫn chuyển đổi số trong ngành du lịch sẽ giới thiệu tổng quan về chủ trương, định hướng chuyển đổi số, các giải pháp tổng thể và hệ sinh thái chuyển đổi số du lịch.

Phiên bản lần này có các hướng dẫn cụ thể, chi tiết để các cơ quan quản lý, điểm đến, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có thể triển khai áp dụng tại đơn vị, đồng thời kết nối tích hợp vào các nền tảng số của Tổng cục Du lịch. Một số nền tảng cốt lõi đã được phát triển như: Cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam; hệ thống báo cáo thống kê du lịch từ Trung ương đến cơ sở; hệ thống thông tin phục vụ điều hành du lịch; nền tảng “Quản trị và kinh doanh du lịch” là 1 trong 35 nền tảng số quốc gia; nền tảng đa dịch vụ “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel” hỗ trợ du khách với các dịch vụ tiện ích từ tìm kiếm thông tin cho tới đặt dịch vụ, mua sắm trực tuyến, quản lý tour du lịch, phản ánh tới cơ quan quản lý…

SONG KHUÊ

;
;
.
.
.
.
.