Thanh niên Hải Châu tiên phong với chuyển đổi số

.

Ngày 22-3, UBND quận Hải Châu tổ chức đối thoại “Thanh niên Hải Châu tiên phong với chuyển đổi số” với 200 đoàn viên trên địa bàn quận tham dự.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo quận lắng nghe và trao đổi về những kiến nghị, đề xuất của thanh niên nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng và hội nhập quốc tế không gian mạng; tập trung ở với 3 nhóm nội dung liên quan, gồm: an ninh mạng, dữ liệu số và chuyển đổi số.

Thông qua hoạt động này để tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên trên không gian mạng; qua đó, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ hoài bão khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa.

Buổi đối thoại hướng đến tạo sự đột phá, nhận thức mới, sự sáng tạo trong xây dựng quận Hải Châu nói riêng, thành phố nói chung trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống.

Nội dung buổi đối thoại sát thực tế tại cơ sở, gắn với đối tượng và nhu cầu chính đáng của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, có ý nghĩa và bảo đảm tính thiết thực.

MINH SƠN

;
;
.
.
.
.
.