Tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm ứng dụng AI dự báo thời tiết cực đoan

.

Ngày 22-3, Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Công ty CP Tư vấn và phát triển kỹ thuật tài nguyên nước (WATEC), Công ty Weathernews Inc (WNI, Nhật Bản) bàn hướng hợp tác triển khai thí điểm công nghệ dự báo thời tiết, cảnh báo thời tiết cực đoan trên cơ sở ứng dụng mô hình dự báo độc quyền sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) của WNI và hệ thống thiết bị, dữ diệu quan trắc (lượng mưa, mực nước...) của WATEC cũng như hệ thống radar, camera, trạm quan trắc hiện có tại địa phương. Đặc biệt, mô hình Nowcast của WNI dựa trên dữ liệu radar quan trắc về mây gây mưa có thể phân tích, đưa ra dự báo mưa trong 3 giờ tới với phạm vi hẹp (lưới 1km) và tự động cập nhật liên tục 10 phút/lần nhằm cảnh báo kịp thời mưa lớn, mưa cực đoan.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Hồng An cho biết thành phố mong muốn 2 công ty WNI và WATEC hỗ trợ công cụ, lẫn kinh nghiệm dự báo sớm về thời tiết cực đoan để thành phố chủ động cảnh báo sớm và có kế hoạch ứng phó phù hợp, hành động sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời, đề nghị 2 công ty hỗ trợ tập huấn, nâng cao năng lực, kinh nghiệm của các cán bộ, chuyên viên các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương của thành phố trong ứng dụng, khai thác thông tin từ các mô hình, công cụ dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai. 

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích